Zranenia hlavy (S00-S09)

Nádor

S00 Povrchová poranenia hlavy

 • S00.0 Povrchové poškodenie pokožky hlavy
 • S00.1 Kontúzia očného viečka a peri-orbitálnej oblasti
 • S00.2 Iné povrchové poranenia očného viečka a peri-orbitálnej oblasti
 • S00.3 Povrchové poranenie nosa
 • S00.4 Povrchové poškodenie ucha
 • S00.5 Povrchové poranenie pery a úst
 • S00.7 Viacnásobné povrchové poranenia hlavy
 • S00.8 Povrchové poranenie iných častí hlavy
 • S00.9 Nešpecifikované povrchové poranenie hlavy

S01 Otvorená rana

 • S01.0 Otvorená rana pokožky hlavy
 • S01.1 Otvorená rana očného viečka a peri-orbitálnej oblasti
 • S01.2 Otvorená rana nosa
 • S01.3 Otvorená ušná rana
 • S01.4 Otvorená rana lícnej a temporomandibulárnej oblasti
 • S01.5 Otvorená rana pery a úst
 • S01.7 Rany s viacerými otvorenými hlavami
 • S01.8 Otvorená rana ostatných oblastí hlavy
 • S01.9 Nešpecifikovaná rana s otvorenou hlavou

S02 Zlomenina lebky a kostí tváre

 • S02.00 Zlomenina lebky uzavretá
 • S02.01 Zlomenina lebky otvorená
 • S02.10 Uzavretý zlom zlomeniny lebky
 • S02.11 zlomenina lebečnej kosti otvorená
 • S02.20 Uzavretá zlomenina nosa
 • S02.21 Otvorená zlomenina nosnej kosti
 • S02.30 Zlomenina dna uzavretej dráhy
 • S02.31 Zlomenina spodnej časti dráhy je otvorená
 • S02.40 Zlomenina zygomatickej kosti a hornej čeľuste uzavretá
 • S02.41 Zlomenina zygomatickej kosti a hornej čeľuste otvorená
 • S02.50 Uzavretá zlomenina zubov
 • S02.51 otvorený zlom zlomeniny
 • S02.60 Uzavretý mandibulárny zlom
 • S02.61 Zlomenina dolnej čeľuste otvorená
 • S02.70 Uzavreté viacpočetné zlomeniny kostí lebky a kostí tváre
 • S02.71 Viacnásobné zlomeniny kostí kosti lebky a tváre sa otvárajú
 • S02.80 Zlomeniny ostatných kostí tváre a kostí lebky
 • S02.81 Zlomeniny iných kostí tváre a lebky otvorené
 • S02.90 Zlomenina nešpecifikovanej časti kostí lebky a tvárových kostí uzavretá
 • S02.91 Otvorená zlomenina nešpecifikovanej časti kostí lebky a tváre

S03 Dislokácia, podvrtnutie a namáhanie kĺbov a väzov hlavy

 • S03.0 Dislokácia čeľuste
 • S03.1 Dislokácia chrupavkovej priehradky nosa
 • S03.2 dislokácia zubov
 • S03.3 Dislokácia iných a nešpecifikovaných oblastí hlavy
 • S03.4 Vyvrtnutie a preťaženie väzov čeľustí
 • S03.5 Vyvrtnutie a namáhanie kĺbov a väzov iných a nešpecifikovaných častí hlavy.

S04 Poranenie lebečného nervu

 • S04.0 Trauma zrakového nervu a zrakových ciest
 • S04.1 Poranenie okulomotorického nervu
 • S04.2 Trauma blokového nervu
 • S04.3 Trigeminálne poškodenie
 • S04.4 Trauma abducentného nervu
 • S04.5 Trauma nervu tváre
 • S04.6 Poškodenie nervového nervu
 • S04.7 Trauma vedľajšieho nervu
 • S04.8 Zranenie iných nervových nervov
 • S04.9 Nešpecifikované poškodenie kraniálneho nervu

S05 Zranenie očí a orbity

 • S05.0 Poranenie spojiviek a odreniny rohovky bez zmienky o cudzom telese
 • S05.1 Pohmoždenie očnej buľvy a orbitálnych tkanív
 • S05.2 Lacerácia očí so stratou alebo stratou vnútroočného tkaniva
 • S05.3 Poranenie oka bez straty alebo straty vnútroočného tkaniva
 • S05.4 Penetračné zranenie orbity s cudzím telesom alebo bez neho
 • S05.5 Penetrácia rany očnej buľvy cudzím telesom
 • S05.6 Penetračné očné rany bez cudzieho telesa
 • S05.7 Oddelenie očnej buľvy
 • S05.8 Iné poranenia oka a orbity
 • S05.9 Poranenie nešpecifikovanej časti oka a orbity

S06 Intrakraniálne poškodenie

 • S06.00 Otras mozgu bez otvorenej intrakraniálnej rany
 • S06.01 Otras mozgu s otvorenou intrakraniálnou ranou
 • S06.10 Traumatický edém mozgu bez otvorenej intrakraniálnej rany
 • S06.11 Traumatický mozgový edém intrakraniálnej rany
 • S06.20 Difúzne poranenie mozgu bez otvorenej intrakraniálnej rany
 • S06.21 Difúzne poranenie mozgu s otvoreným intrakraniálnym poškodením
 • S06.30 Fokálne poškodenie mozgu bez otvorenej intrakraniálnej rany
 • S06.31 Fokálne poranenie mozgu s otvorenou intrakraniálnou ranou
 • S06.40 Epidurálne krvácanie bez otvorenej intrakraniálnej rany
 • S06.41 Epidurálne krvácanie s otvorenou intrakraniálnou ranou
 • S06.50 Traumatické subdurálne krvácanie bez otvorenej intrakraniálnej rany.
 • S06.51 Traumatické subdurálne krvácanie s otvorenou intrakraniálnou ranou
 • S06.60 Traumatické subarachnoidálne krvácanie bez otvorenej intrakraniálnej rany.
 • S06.61 Traumatické subarachnoidálne krvácanie s otvorenou intrakraniálnou ranou
 • S06.70 Intrakraniálne poškodenie s predĺženým kómom bez otvoreného intrakraniálneho poškodenia
 • S06.71 Intrakraniálne poranenie s predĺženým kómom s otvorenou intrakraniálnou ranou
 • S06.80 Iné intrakraniálne poranenia bez otvoreného intrakraniálneho poškodenia
 • S06.81 Iné intrakraniálne poranenia s otvorenou intrakraniálnou ranou
 • S06.90 Nešpecifikované intrakraniálne poškodenie bez otvoreného intrakraniálneho poškodenia
 • S06.91 Nešpecifikované intrakraniálne poranenie s otvoreným intrakraniálnym poškodením.

S07 Drviaca hlava

 • S07.0 Čistenie tváre
 • S07.1 Drvenie kraniálnej
 • S07.8 Drvenie iných častí hlavy
 • S07.9 Vytesnenie nešpecifikovanej časti hlavy

S08 Traumatická amputácia časti hlavy

 • S08.0 Oddelenie pokožky hlavy
 • S08.1 Traumatická amputácia
 • S08.8 Traumatická amputácia iných častí hlavy
 • S08.9 Traumatická amputácia nešpecifikovanej časti hlavy

S09 Iné a nešpecifikované poranenia hlavy

 • S09.0 Poškodenie krvných ciev hlavy nezatriedené inde
 • S09.1 Trauma svalov a šliach hlavy
 • S09.2 Traumatická ruptúra ​​ušného bubienka
 • S09.7 Zranenia viacerých hláv
 • S09.8 Iné špecifikované poranenia hlavy
 • S09.9 poranenie hlavy, nešpecifikované

Prejavy a liečba mozgovej kontúzie

Kontúzia mozgu u dieťaťa alebo dospelého (kód ICD-10 S.06) je výsledkom poranenia. Na rozdiel od otrasov mozgu dochádza k neurónovej smrti. Symptómy: bolesť, porucha vedomia, nevoľnosť, vracanie, strata rovnováhy, niekedy záchvaty, horúčka. V prípade nehody, pádu z výšky, nárazu sa môže vyskytnúť kontúzia. V takýchto prípadoch sa vyžaduje neodkladná lekárska starostlivosť, pretože hrozí ohrozenie života obete.

Príznaky poranenia mozgu

Existuje niekoľko stupňov zranenia a príznaky sú rôzne. Hlavné príznaky kontúzie (kontúzie) mozgu:

 1. Bolestivosť nárazu.
 2. Strata rovnováhy a kolísavá chôdza (pozri Ataxia).
 3. Strata vedomia alebo omráčenia.
 4. Nevoľnosť, nevoľnosť, vracanie.
 5. Neurologické príznaky kontúzie mozgu u detí a dospelých: meningeálne príznaky, paralýza, konvulzívny syndróm.
 6. Zníženie alebo zvýšenie krvného tlaku.
 7. Intrakraniálna hypertenzia.
 8. Poruchy srdca.
 9. Príznaky (purpurovo modrasté kruhy okolo očí).

Je to dôležité! Otras mozgu sa líši od kontúzie tým, že nespôsobuje smrť nervových buniek. Dôsledky budú teda ľahšie ako pri otrasoch mozgu.

Keď sú podliatiny, neuróny sú nenávratne stratené spolu s funkciami, ktoré vykonávajú. Lyzozomálne enzýmy sa uvoľňujú z mŕtvych buniek, ktoré rozširujú poškodenú zónu.

Cievne poruchy sú nevyhnutné. Vedú k silnému opuchu nervového tkaniva. Zvýšený intrakraniálny tlak, zvyšujúce sa symptómy, ako je nevoľnosť, vracanie, poruchy pohybu.

Pri pomliaždení sa krvný obeh podlhovastého oddelenia zhoršuje, v ktorom sa nachádzajú kontrolné centrá vitálnych funkcií. To vedie k narušeniu činnosti srdca - tachykardii, bradykardii, arytmii. Dýchanie je tiež narušené, stáva sa občasným, zriedkavým alebo naopak častým.

Je to dôležité! Často sa vyskytujú meningeálne príznaky vo forme napätia vo svaloch krku.

Po zranení sú možné porušenia inteligencie a pamäti, reči a písania. Záleží na tom, ktoré štruktúry a do akej miery sú poškodené. Závažnosť závisí od prítomnosti hematómov a iných organických patológií.

V prípade poranenia mozgu prvého stupňa je možná krátkodobá (až 15 minút) strata vedomia, mierne vyjadrená bolesť, emetické nutkania (približne dve až štyri epizódy). Symptómy sú podobné otrasom mozgu.

Kontúzia mozgu druhého stupňa sa vyznačuje vážnym poškodením. Jeho prejavy sú výraznejšie. Strata vedomia môže trvať niekoľko hodín. Ťažký edém vyvoláva opakované zvracanie, meningeálne príznaky.

Ťažká mozgová kontúzia sa vyskytuje pri ťažších mozgových príhodách a zraneniach. Vedomie môže opustiť obeť viac ako jeden deň. Často po tomto rozvoji duševných porúch: halucinácie, nadmerné vzrušenie.

Poznámka: prečo nemôžete spať s otrasom mozgu a čo sa neodporúča po zranení.

diagnostika

Pri prvom náznaku otrasu mozgu musí byť obeť prepravená do lekárskeho zariadenia na podrobné preskúmanie. Je potrebné vylúčiť zlomeniny kostí, prítomnosť intrakraniálneho hematómu.

Na diagnostiku sa používajú nasledujúce metódy:

 1. Magnetická rezonancia, počítačová tomografia.
 2. X-ray lebka.
 3. Vyšetrenie neurológa: kontrola reflexov, pohyblivosť krčných svalov, t. J. Či sa pacient môže dotknúť hrudníka bradou, či ide o nedobrovoľný pohyb očných buliev, alebo či je koordinácia narušená.
 4. Echo EEG, EEG.
 5. Kardiogram.

Obeť je odoslaná na úrazové oddelenie.

liečba

V prípade otrasov mozgu, symptómy nemožno ignorovať bez toho, aby ste šli k lekárovi, pretože stav môže viesť k smrti a vážnym následkom: postihnutiu, hematómu prenikajúcemu do trupu. Je potrebné rýchlo doručiť obeť do zdravotníckeho zariadenia a uistiť sa, že osoba sa neudusí na vlastné zvracanie.

Liečba kontúzie mozgu sa vykonáva na odstránenie jej príznakov a následkov:

 1. Na liečenie intrakraniálnej hypertenzie sa vykonáva punkcia chrbtice, aby sa znížil tlak v mozgovomiechovom moku a zmiernil sa edematózny syndróm. Kvapalina sa odoberá na analýzu, určuje obsah leukocytov, baktérií a krvi.
 2. Intrakraniálna hypertenzia sa môže upraviť predpísaním diuretík, ako je Lasix (Furosemide). Po dehydratačnej terapii sa závažnosť príznakov TBI znižuje: vracanie, záchvaty, bolesť. Po použití draslíkových solí s diuretickými vlastnosťami ustupuje opuch.
 3. Pre rýchle uzdravenie pacienta užívali drogy z mozgového tkaniva zvierat: Cerebrolysin, Cortexin.
 4. Antihypoxické liečivá znižujú závažnosť prejavov poranení, ako aj zabraňujú smrti neurónov pred hladovaním kyslíkom. Na tento účel použite Mexidol, Cytoflavin, Preduktal, Actovegin.
 5. Nesteroidné protizápalové lieky Ibuprofen, Diclofenac, ktoré majú anti-edémový účinok, pomáhajú zmierniť bolesť. Výraznejší analgetický účinok v Tempalgin, Pentalgin, Analgin, Ketorol.
 6. Vitamíny skupiny B sú predpísané na normalizáciu funkcií neurónov a vodivých vlákien. Nootropné lieky optimalizujú intelektuálnu aktivitu a schopnosť prispôsobiť sa.

Pri poruchách reči, strate pamäti, paralýze, kognitívnom poškodení je potrebná dlhodobá rehabilitácia. Trauma môže byť veľmi nebezpečná, dokonca smrteľná. Preto je naliehavá hospitalizácia a diagnostika problému. Liečba sa vykonáva v nemocnici.

Všetko o otvorenom traumatickom poranení mozgu: typy komplikácií, príznaky TBI, diagnostika, taktika liečby.

Rodičia na vedomie! Zranenia hlavy u detí: aké príznaky by mali upozorniť.

Dôsledky poranenia mozgu

Účinky poranenia mozgu závisia od stupňa jeho závažnosti - mierneho, stredného alebo závažného. Pri vážnych zraneniach, úmrtí alebo kóme, invalidite, mentálnych poruchách (strata motivácie, abúlia), demencii, amnézii, strate zručností - reči, písaní atď.

Ak je stupeň poškodenia mierny alebo stredný, potom reziduálne prejavy vo forme autonómnych porúch môžu zakrývať život pacienta. Ide o nárast tlaku, mdloby, zmeny vaskulárneho tonusu, srdcovej frekvencie, zažívacieho systému kontrolovaného sympatickými a parasympatickými časťami.

Kontúzia mozgu - kód ICD 10

popis

Kontúzia mozgu (lat. Contusio cerebri) - traumatické poranenie mozgu, pri ktorom dochádza k poškodeniu samotného mozgového tkaniva, je vždy sprevádzané prítomnosťou nekrózy nervového tkaniva. Najčastejšie sa lézie nachádzajú v predných, temporálnych a okcipitálnych lalokoch. Škoda, ktorá vznikla v prípade zranenia, môže byť jednostranná aj dvojstranná.

ICD 10 mozgová kontúzia - intrakraniálne poranenia v rámci S-kódu - otvorené alebo uzavreté poranenie hlavy s poškodením vnútorných štruktúr. Ide o léziu látkových membrán, sprevádzanú fokálnou nekrózou nervových tkanív.

Modlitba sa môže vyskytnúť v akejkoľvek oblasti hlavy, ale častejšie sú postihnuté čelné, temporálne a okcipitálne laloky.

dôvody

Zvyčajne sa to deje v mieste aplikácie traumatickej sily, ale možno ju pozorovať aj na strane opačnej k poraneniu (zranenie z protiprúdu). Keď k tomu dôjde, zničenie časti mozgového tkaniva krvných ciev, histologické spojenie buniek s následným rozvojom traumatického edému.

Oblasť takýchto porušení je odlišná a je určená závažnosťou zranenia. Kontúzia mozgu je charakterizovaná kombináciou tkanivových fokálnych lézií rôznej závažnosti a primárnych traumatických krvácaní do kortexu a bielej hmoty mozgu.

V budúcnosti je kontúzia kontúzie spôsobená krvácaním, opuchom, opuchom mozgu a hemodynamickými poruchami. Kontúzia mozgu je spravidla sprevádzaná subarachnoidným krvácaním a meningálnym syndrómom rôznej závažnosti, ktorý sa zvyčajne vyvíja 4 až 6 až 8 hodín po poranení v dôsledku priameho poškodenia membrán, opuchu a opuchu mozgu a, čo je najdôležitejšie, toxických účinkov produktov rozkladu hemoglobínu. meninges.

V niektorých prípadoch je kontúzia mozgu sprevádzaná zlomeninou fornixu alebo bázy lebky. Takmer polovica pacientov po ťažkom poranení mozgu tvorí intrakraniálny hematóm.

Stupne závažnosti

Medzinárodná klasifikácia chorôb (mcb-10) delí poranenia mozgového mozgu na tri typy:

 1. Ľahké - je obzvlášť bežné u dospelých a detí. Je charakterizovaná ako uzavreté kraniocerebrálne poranenie, poranenie chlpatého krytu s malými zmenami v reflexných indikátoroch. Existuje jasnosť vedomia, norma v dýchacej a motorickej aktivite;
 2. Médium - má väčšiu závažnosť príznakov, je sprevádzané všeobecnými poruchami mozgu, so zmenami vedomia, srdcovou funkciou, centrálnym nervovým systémom, vitalita sa nemení;
 3. Závažný - najzávažnejší typ s jasnou neurologickou nedostatočnosťou v mozgovej činnosti, čo vedie k najväčším následkom. Vedomie chýba viac ako šesť hodín, reakcia žiakov sa výrazne znižuje. Neadekvátna pomoc obeti vedie k invalidite, smrti.

Príznaky a znaky

Diagnostikovaná mozgovou kontúziou poskytuje ICD široký obraz vzoru bolesti. Zmena znakov a prejavov závisí od povahy, stupňa poškodenia.

 • Strata vedomia;
 • Výrazná bolesť v hlave;
 • závraty;
 • ospalosť;
 • Emocionálne, mentálne zmeny;
 • Nauzea, nutkanie na zvracanie;
 • Amnézia rôzneho trvania;
 • Pomalé reakcie;
 • Posun indikátorov krvného tlaku;
 • Rýchle dýchanie, búšenie srdca;
 • Zvýšená telesná teplota;
 • Porucha reakcií nervového systému;
 • Opuch, krvácanie, deštrukcia mozgového tkaniva.
 • Zlomeniny prednej časti hlavy, oblúkov a kostí lebky;
 • Poškodenie kože;
 • Subdurálne hematómy, podliatiny.

Príznaky a znaky

Existuje niekoľko stupňov zranenia a príznaky sú rôzne. Hlavné príznaky kontúzie (kontúzie) mozgu:

 1. Bolestivosť nárazu.
 2. Strata rovnováhy a kolísavá chôdza (pozri Ataxia).
 3. Strata vedomia alebo omráčenia.
 4. Nevoľnosť, nevoľnosť, vracanie.
 5. Neurologické príznaky kontúzie mozgu u detí a dospelých: meningeálne príznaky, paralýza, konvulzívny syndróm.
 6. Zníženie alebo zvýšenie krvného tlaku.
 7. Intrakraniálna hypertenzia.
 8. Poruchy srdca.
 9. Príznaky (purpurovo modrasté kruhy okolo očí).

Je to dôležité! Otras mozgu sa líši od kontúzie tým, že nespôsobuje smrť nervových buniek. Dôsledky budú teda ľahšie ako pri otrasoch mozgu.

Keď sú podliatiny, neuróny sú nenávratne stratené spolu s funkciami, ktoré vykonávajú. Lyzozomálne enzýmy sa uvoľňujú z mŕtvych buniek, ktoré rozširujú poškodenú zónu.

Cievne poruchy sú nevyhnutné. Vedú k silnému opuchu nervového tkaniva. Zvýšený intrakraniálny tlak, zvyšujúce sa symptómy, ako je nevoľnosť, vracanie, poruchy pohybu.

Pri pomliaždení sa krvný obeh podlhovastého oddelenia zhoršuje, v ktorom sa nachádzajú kontrolné centrá vitálnych funkcií. To vedie k narušeniu činnosti srdca - tachykardii, bradykardii, arytmii. Dýchanie je tiež narušené, stáva sa občasným, zriedkavým alebo naopak častým.

Je to dôležité! Často sa vyskytujú meningeálne príznaky vo forme napätia vo svaloch krku.

Po zranení sú možné porušenia inteligencie a pamäti, reči a písania. Záleží na tom, ktoré štruktúry a do akej miery sú poškodené. Závažnosť závisí od prítomnosti hematómov a iných organických patológií.

V prípade poranenia mozgu prvého stupňa je možná krátkodobá (až 15 minút) strata vedomia, mierne vyjadrená bolesť, emetické nutkania (približne dve až štyri epizódy). Symptómy sú podobné otrasom mozgu.

Kontúzia mozgu druhého stupňa sa vyznačuje vážnym poškodením. Jeho prejavy sú výraznejšie. Strata vedomia môže trvať niekoľko hodín. Ťažký edém vyvoláva opakované zvracanie, meningeálne príznaky.

diagnostika

Pri prvom náznaku otrasu mozgu musí byť obeť prepravená do lekárskeho zariadenia na podrobné preskúmanie. Je potrebné vylúčiť zlomeniny kostí, prítomnosť intrakraniálneho hematómu.

Na diagnostiku sa používajú nasledujúce metódy:

 1. Magnetická rezonancia, počítačová tomografia.
 2. X-ray lebka.
 3. Vyšetrenie neurológa: kontrola reflexov, pohyblivosť krčných svalov, t. J. Či sa pacient môže dotknúť hrudníka bradou, či ide o nedobrovoľný pohyb očných buliev, alebo či je koordinácia narušená.
 4. Echo EEG, EEG.
 5. Kardiogram.

Obeť je odoslaná na úrazové oddelenie.

Výskum sa uskutočňuje v niekoľkých fázach:

 • Analýza neurologického stavu, klasifikácia na základe histórie, sťažnosti, externé vyšetrenie;
 • Krv pre biochemické parametre;
 • Vyhodnotenie stavu mozgových štruktúr pomocou röntgenového vyšetrenia (fraktúry, trhliny), neurosonografie (zmena intrakraniálneho tlaku), USDG (na patológiu cievnej siete), EEG (na funkčnosť kmeňového systému), EMG (aktivita neuromuskulárnej synapsie), MRI (foci poškodenia tkaniva).

liečba

V prípade otrasov mozgu, symptómy nemožno ignorovať bez toho, aby ste šli k lekárovi, pretože stav môže viesť k smrti a vážnym následkom: postihnutiu, hematómu prenikajúcemu do trupu. Je potrebné rýchlo doručiť obeť do zdravotníckeho zariadenia a uistiť sa, že osoba sa neudusí na vlastné zvracanie.

Liečba kontúzie mozgu sa vykonáva na odstránenie jej príznakov a následkov:

 1. Na liečenie intrakraniálnej hypertenzie sa vykonáva punkcia chrbtice, aby sa znížil tlak v mozgovomiechovom moku a zmiernil sa edematózny syndróm. Kvapalina sa odoberá na analýzu, určuje obsah leukocytov, baktérií a krvi.
 2. Intrakraniálna hypertenzia sa môže upraviť predpísaním diuretík, ako je Lasix (Furosemide). Po dehydratačnej terapii sa závažnosť príznakov TBI znižuje: vracanie, záchvaty, bolesť. Po použití draslíkových solí s diuretickými vlastnosťami ustupuje opuch.
 3. Pre rýchle uzdravenie pacienta užívali drogy z mozgového tkaniva zvierat: Cerebrolysin, Cortexin.
 4. Antihypoxické liečivá znižujú závažnosť prejavov poranení, ako aj zabraňujú smrti neurónov pred hladovaním kyslíkom. Na tento účel použite Mexidol, Cytoflavin, Preduktal, Actovegin.
 5. Nesteroidné protizápalové lieky Ibuprofen, Diclofenac, ktoré majú anti-edémový účinok, pomáhajú zmierniť bolesť. Výraznejší analgetický účinok v Tempalgin, Pentalgin, Analgin, Ketorol.
 6. Vitamíny skupiny B sú predpísané na normalizáciu funkcií neurónov a vodivých vlákien. Nootropné lieky optimalizujú intelektuálnu aktivitu a schopnosť prispôsobiť sa.

Pri poruchách reči, strate pamäti, paralýze, kognitívnom poškodení je potrebná dlhodobá rehabilitácia. Trauma môže byť veľmi nebezpečná, dokonca smrteľná. Preto je naliehavá hospitalizácia a diagnostika problému. Liečba sa vykonáva v nemocnici.

Všetko o otvorenom traumatickom poranení mozgu: druhy komplikácií, príznaky TBI, diagnostika, taktika liečby Informácie o symptómoch a účinkoch uzavretého poranenia hlavy: diagnostika a liečba Poznámka pre rodičov! Zranenia hlavy u detí: aké príznaky by mali upozorniť.

Terapia chorobného stavu mäkkých štruktúr mozgu závisí od stupňa poškodenia. Ľahké a stredné poranenia podliehajú konzervatívnej technike:

 • Plný odpočinok, v prípade potreby hospitalizácia;
 • strava;
 • Analgetiká, antispasmodiká, antikonvulzíva;
 • Prípravky na normalizáciu krvného zásobovania a metabolizmu;
 • Liečba edému mozgu;
 • Resuscitácia.

V ťažkých prípadoch sa uskutočňuje trepanácia.

Obmedzenia používania

Symptomatická liečba intelektuálnych porúch v neprítomnosti stanovenej diagnózy demencie; zníženie prejavov kortikálneho myoklonu u pacientov citlivých na piracetam, a to ako monoterapia. Takže v komplexnej terapii (aby bolo možné stanoviť citlivosť na piracetam v konkrétnom prípade, môže byť vykonaná skúška priebehu liečby).

Ťažké hemoragické poruchy; riziko krvácania; poruchy hemostázy; hemoragické cerebrovaskulárne poruchy v histórii; pacienti s chirurgickými zákrokmi, vrátane zubných; pacienti užívajúci antikoagulanciá a protidoštičkové látky vrátane nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej; chronického zlyhania obličiek (kreatinín Cl 20 - 80 ml / min).

Dôsledky poranenia mozgu

Účinky poranenia mozgu závisia od stupňa jeho závažnosti - mierneho, stredného alebo závažného. Pri vážnych zraneniach, úmrtí alebo kóme, invalidite, mentálnych poruchách (strata motivácie, abúlia), demencii, amnézii, strate zručností - reči, písaní atď.

Ak je stupeň poškodenia mierny alebo stredný, potom reziduálne prejavy vo forme autonómnych porúch môžu zakrývať život pacienta. Ide o nárast tlaku, mdloby, zmeny vaskulárneho tonusu, srdcovej frekvencie, zažívacieho systému kontrolovaného sympatickými a parasympatickými časťami.

Výsledkom kontúzie mozgu u detí aj dospelých je posttraumatická encefalopatia. Sprevádza:

 • Znížená pozornosť, pamäť, mentálne schopnosti;
 • Bolesť hlavy;
 • Poruchy spánku;
 • Nestabilita emocionálneho stavu.

V prípade vážnych poranení, krvného obehu, zmeny mozgovomiechového moku a mozgovomiechového moku, čo spôsobuje príznaky hydrocefalus.

Kontúzia mozgu

Kontúzia mozgu je pomerne vážne zranenie, pri ktorom sa môže vyskytnúť zlomenina kosti lebky, difúzne výrazné poškodenie mozgového tkaniva, niekedy je kontúzia komplikovaná subdurálnym alebo epidurálnym hematómom. S týmto zranením sa často vyvíjajú trvalé účinky. Mechanizmus poranenia je podobný iným traumatickým zraneniam, jediným rozdielom je nárazová sila.

Informácie pre lekárov. Podľa ICD 10, neexistujú žiadne jasné kritériá pre kódovanie diagnózy, najčastejšie šifra mozgovej kontúzie podľa ICD 10 prechádza pod kódom S 06.2 (difúzne poranenie hlavy), niekedy sa používa kód S 06.7 (difúzne poranenie s predĺženým kómom), kódovanie mozgového mozgu je možné. - S 06,0. Pri určovaní diagnózy sa najprv vykoná zranenie (otvorené alebo uzavreté), potom hlavnou diagnózou je kontúzia mozgu, stupeň závažnosti (mierny, stredný, závažný), prítomnosť intracerebrálneho krvácania, prítomnosť zlomenín kostí lebky (indikujúcich špecifické štruktúry). Nakoniec sa prejavujú prejavy syndrómov (cefalgické, vestibulárne koordinačné poruchy, kognitívne a emocionálne poruchy, depresívny syndróm, astenický syndróm, dysomnia atď.).

Príznaky a znaky

Symptómy sa líšia v závislosti od závažnosti, ktorá je diagnostikovaná práve podľa anamnézy, neurologického vyšetrenia, prítomnosti určitých ťažkostí a ich dynamiky počas liečby.

Stupne závažnosti

- Mierne poranenie mozgu je pomerne časté zranenie, ktoré sa musí odlíšiť otrasom mozgu. S týmto stupňom závažnosti dochádza k charakteristickej strate vedomia po dobu 5-15 minút, prítomnosť nevoľnosti počas dostatočne dlhého času, takmer vždy zvracanie, prebieha až 2-4 krát. Z cerebrálnych symptómov sa vyskytuje mierna alebo silná bolesť hlavy, závraty a niekedy aj reflexné poruchy kardiovaskulárneho systému. Je diagnostikovaná u približne 15 percent všetkých obetí traumatického poranenia mozgu.

- Mierna intenzita mozgu je charakterizovaná výraznejšími prejavmi. Strata vedomia môže byť niekoľko hodín, je tu opakované vracanie. Vyjadrujú sa symptómy mozgu, ktoré môžu byť sprevádzané emocionálnymi poruchami, kognitívnymi poruchami. Pacient si nemusí byť vedomý, kde je, niekedy sa vyvíja amnézia. Často dochádza k zlomeninám kostí lebky a zodpovedajúcim symptómom (opuch, citlivosť, horúčka). Pri krvácaní sa vyskytujú meningeálne symptómy.

- Hrubá miera mozgovej kontúzie je pomerne zriedkavá a je závažným stavom, čo často vedie k smrteľnému výsledku s poskytnutím predčasnej pomoci. Strata vedomia môže trvať dlhý čas (viac ako jeden deň), vyvíja sa hrubá neurologická nedostatočnosť všetkých funkcií centrálneho nervového systému. Závažnosť všetkých symptómov je zvyčajne vysoká, mentálne poruchy sú časté. Stav ohrozujúci život sa často vyvíja v dôsledku porážky vitálnych centier (respiračný a vazomotorický).

Záznam autora

diagnostika

Diagnóza sa vykonáva, ako je uvedené vyššie, na dátach anamnézy, neurologického stavu, závažnosti ťažkostí. Niekedy je však ťažké rozlišovať medzi otrasom mozgu a kontúziou. V tomto prípade môžu tiež pomôcť povinné výskumné metódy neuroimagingu (MRI, MSCT).

Skutočnosť, že zlomenina, krvácanie a iné hrubé porušenia štruktúry centrálneho nervového systému hovoria v prospech kontúzie mozgu. Aj pri tomto type poranenia dochádza k výraznému poškodeniu neurologických funkcií. Nystagmus, vysoký stupeň zosilnenia šľachových reflexov, patologické reflexy. Poruchy kraniálneho nervu sú v prospech silnejšej traumy.

liečba

Liečba spočíva v zachovaní vitálnych funkcií, pri vykonávaní chirurgického zákroku, pri predpisovaní konzervatívnej liečby. V prípade vážnych poranení by mal byť pacient čo najskôr doručený na jednotku intenzívnej starostlivosti, aby sa zabezpečilo udržanie respiračných funkcií, ako aj monitorovanie kardiovaskulárnych parametrov.

Chirurgický zákrok sa vykonáva pri otvorenom poranení, vytesnení kostných fragmentov. Chirurgické odstránenie hematómov a cudzích telies v rane. Počas tvorby odtokového bloku mozgovej tekutiny by sa mali vykonávať dekompresné operácie.

Konzervatívna terapia sa uskutočňuje pomocou symptomatických, neurotropných liekov, cerebrovaskulárnych liekov. Od pacientov sa vyžaduje, aby vykonávali preventívnu liečbu rozvoja mozgového edému (najčastejšie sa používa diakarb v kombinácii s draslíkovými preparátmi), primeraná anestetická liečba sa používa na nesteroidné protizápalové lieky (ketonal, voltaren atď.).

Zo špecifickej neurotropnej terapie sa najčastejšie používa Actovegin, cytoflavín, mexidol, vitamíny skupiny B, glitilín a iné lieky. V prípade potreby menovať antidepresíva a sedatíva.

účinky

Dôsledky po tomto poranení zostávajú takmer vždy a sú charakterizované diagnostickým termínom - posttraumatická encefalopatia. Pacienti majú zníženú pamäť, pozornosť, bolesti hlavy, závraty. Časté poruchy spánku, nálada, znížený výkon. Liečba tohto stavu pozostáva z pravidelných kurzov neuroprotektívnej, vazoaktívnej, nootropnej terapie.

Niekedy, v ťažkých prípadoch, sú skoré účinky - blok cirkulácie mozgovomiechového moku s prudko rastúcim hydrocefalickým syndrómom, až do smrti pacienta, pokiaľ nie je okamžite vykonaný chirurgický zákrok.

Uzavreté poranenie hlavy (otras mozgu, kontúzia mozgu, intrakraniálne hematómy atď.)

RCHD (Republikánske centrum pre rozvoj zdravia, Ministerstvo zdravotníctva Kazašskej republiky)
Verzia: Archív - Klinické protokoly Ministerstva zdravotníctva Kazašskej republiky - 2007 (obj. Č. 764)

Všeobecné informácie

Stručný opis

zodpovedá zlomovej zóne.

Penetračným poškodením je také poranenie hlavy, ktoré je sprevádzané zlomeninami kostí lebky a poškodením dura mater s výskytom fistuly mozgovomiechového moku (tekutina).

Zdravotná a zdravotná turistika na výstave KITF-2019 "Cestovný ruch a cestovanie"

17. - 19. apríla, Almaty, Atakent

Získajte bezplatnú vstupenku na promo kód KITF2019ME

Zdravotná a zdravotná turistika na výstave KITF-2019 "Cestovný ruch a cestovanie"

17. - 19. apríla, Almaty, Atakent

Získajte bezplatnú vstupenku na promo kód!

Váš promo kód: KITF2019ME

klasifikácia

Podľa závažnosti stavu pacientov s TBI je založený na posúdení stupňa depresie vedomia obete, prítomnosti a závažnosti neurologických príznakov a prítomnosti alebo neprítomnosti poškodenia iných orgánov. Najbežnejšia je škála Glasgowovej kómy (navrhnutá G. Teasdale a B. Jennet 1974). Stav zraneného sa hodnotí pri prvom kontakte s pacientom, po 12 a 24 hodinách tromi parametrami: otvorenie očí, odozva reči a motorická odpoveď v reakcii na vonkajšie podráždenie.

Identifikujte klasifikáciu zhoršeného vedomia v TBI na základe kvalitatívneho posúdenia stupňa depresie vedomia, kde sú nasledujúce stupne stavu vedomia:

5. Krvácanie mozgu závažné. Strata vedomia trvá niekoľko hodín až niekoľko dní (u niektorých pacientov s prechodom na apallichesky syndróm alebo akinetický mutizmus). Depresia vedomia k soporu alebo kóme. Môže nastať výrazná psychomotorická agitácia, striedajúca sa s atóniou.

Príznakové príznaky sú vyjadrené - plávajúce pohyby očných buliev, vzdialenosť očných buliev pozdĺž vertikálnej osi, fixácia zraku nadol, anisocoria. Reakcia žiakov na reflexy svetla a rohovky je utláčaná. Prehltnutie je zlomené. Niekedy sa hormotónia vyvíja pre bolestivé podráždenie alebo spontánne. Dvojstranné patologické reflexy nôh. Existujú zmeny svalového tonusu, často - hemiparéza, anisoreflexia. Môžu sa vyskytnúť kŕče.

Respiračná porucha - centrálny alebo periférny typ (tachy alebo bradypnea). Krvný tlak je buď zvýšený alebo znížený (môže byť normálny), a pri atonickom kóme je nestabilný a vyžaduje neustálu lekársku podporu. Výrazný meningálny syndróm.

Špeciálnou formou mozgovej kontúzie je difúzne axonálne poškodenie mozgu. Medzi jeho klinické prejavy patrí zhoršená funkcia mozgového kmeňa - depresia vedomia do hlbokej kómy, výrazné zhoršenie životne dôležitých funkcií, ktoré vyžaduje povinnú lekársku a hardvérovú korekciu.

Úmrtnosť v difúznom axonálnom poškodení mozgu je veľmi vysoká a dosahuje 80-90%, zatiaľ čo preživší sa vyvinuli apalický syndróm. Difúzne axonálne poškodenie môže byť sprevádzané tvorbou intrakraniálnych hematómov.

6. Rozdrvenie mozgu (rastúce a nerastúce) - nastáva v dôsledku redukcie intrakraniálneho priestoru objemovými formáciami. Treba mať na pamäti, že akákoľvek "nerastúca" kompresia počas TBI sa môže stať progresívnou a viesť k silnej kompresii a dislokácii mozgu. Non-zmluvné kompresie zahŕňajú kompresiu fragmentov lebkovej kosti so zníženými zlomeninami, tlak na mozog inými cudzími telesami. V týchto prípadoch samotný mozog, ktorý stláča mozog, nezvyšuje objem.

V genéze kompresie mozgu zohrávajú vedúcu úlohu sekundárne intrakraniálne mechanizmy. Všetky typy intrakraniálnych hematómov a mozgových pohmoždení, sprevádzané masovým efektom, narastajú na zvyšujúci sa tlak.

Kód ICD-10 pre otras mozgu a iné uzavreté kraniocerebrálne traumy

Kód ICD-10 mozgového otrasu mozgu je jedným z najbežnejších a označuje typ uzavretej traumy hlavy (SCT). Stojí za zmienku, že pod otrasom mozgu často vylučujú určitú patológiu miernej závažnosti.

Dôvodom takéhoto zranenia môžu byť úplne iné poranenia, ako sú úrazy, dopravná nehoda, pracovný úraz alebo domáce zranenie. Z toho vyplýva len to, že uzavreté kraniocerebrálne poranenie je najčastejšie zo všetkých ostatných poranení hlavy.

Stojí za zmienku, že podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb desiatej revízie (to je to, čo znamená ICD-10), akýkoľvek otras mozgu má svoj vlastný kód S06.0. Pri vypĺňaní zoznamu chorých a iných dokumentov uvádzajú jeho odborníci.

Skôr ako určíte diagnózu, je potrebné určiť skutočnosť zranenia, zistiť, či je otvorená alebo zatvorená. Potom sa indikuje diagnóza poranenia a stanoví sa jej závažnosť. Môže byť mierna, stredne ťažká alebo ťažká. Lekári opraviť prítomnosť krvácania, zlomeniny.

Trieda XIX - Zranenia, otravy a niektoré ďalšie dôsledky vystavenia vonkajším príčinám (S00-T98)

Táto trieda používa určité písmená na kódovanie rôznych typov zranení. S sa často používa na kódovanie poškodenia určitej časti tela, zatiaľ čo písmeno T sa používa na kódovanie početných poranení jednotlivých, nešpecifikovaných častí tela. Tento list sa tiež používa na šifrovanie otravy a niektorých ďalších dôsledkov vonkajších faktorov.

Kódy ICD-10 S00-S09 - poranenia hlavy

Experti zahŕňajú nasledujúce škody na tomto bloku kódov ICD:

 • Povrchové poškodenie hlavy S00;
 • S01 poranenie otvorenej hlavy;
 • S02 zlomeniny lebky a kostí tváre;
 • S03 vystrčí, vystrčí a poškodí kĺby;
 • S04 nepravidelných kraniálnych nervov;
 • S05 poškodenie očí a očí;
 • S06 intrakraniálne poškodenie;
 • S07 drvenie lebky;
 • S08 amputácia časti hlavy;
 • S09 iné podliatiny.

Je potrebné poznamenať, že zdravotnícki pracovníci nepridávajú omrzliny, popáleniny, bodnutie hmyzom do tohto zoznamu zranení. Poškodenie spôsobené cudzími telesami v hltane, uchu, nose, ústach a hrtane je tiež vylúčené.

S06 Intrakraniálne poškodenie

Poškodenie lebky môže byť spôsobené rôznymi dôvodmi. Najčastejšie je intrakraniálna trauma sprevádzaná poškodením štruktúr centrálneho nervového systému alebo inej závažnej patológie.

 1. Kontúzia mozgu. Takéto poškodenie je najčastejšie charakterizované fokálnym makroštrukturálnym narušením látky v mozgu s rôznymi stupňami závažnosti. Diagnóza sa vykonáva len v prípadoch, keď symptómy dopĺňajú iné známky poškodenia tela. Existuje niekoľko stupňov zranenia:
  • Jednoduchá. V tomto prípade osoba stráca vedomie na niekoľko minút, a tiež zažíva nevoľnosť, závraty a rany. Všetky životné funkcie nie sú poškodené. Ďalšie možné zlomeniny kostí lebky a krvácanie.
  • Priemer. Človek stráca vedomie niekoľko desiatok minút alebo dokonca hodín. Je tu bolesť hlavy a opakované emetické túžby. Často sa vyskytujú prejavy mentálnych porúch, vrátane agitácie, zníženej schopnosti hovoriť a myslieť normálne, arteriálny tlak sa výrazne zvyšuje, objavuje sa dýchavičnosť. Časté prípady čiastočnej amnézie u osoby s priemerným stupňom kontúzie mozgu.
  • Ťažký. Pacient môže stratiť vedomie niekoľko hodín alebo dokonca dní. Objavujú sa poruchy dýchania a obehového systému. Fokálne príznaky sú mierne, ale pomaly progresívne. Krvácanie v mozgu, ako aj zlomeniny kostí.
 2. Traumatické poranenie mozgu. Poškodenie mechanickej energie lebky a mozgu. Tento koncept zahŕňa nielen obraz, ktorý sa vyvíja počas počiatočných hodín po poranení, ale aj fyziologické, klinické prejavy, ktoré sú obsiahnuté v období hojenia.

Kódy mozgového mozgu ICD-10, intrakraniálne poranenia a iné uzavreté kraniocerebrálne poranenia:

 • S06.0 Otras mozgu, funkčné poškodenie mozgu, čo je úplne reverzibilný jav. Osoba dostane krátkodobú stratu vedomia. Na ďalších úrovniach ochorenia sa objavujú výraznejšie zmeny.
 • S06.1 Traumatický edém Poškodenie, pri ktorom sa objavujú malé hrbole a odreniny na hlave. To môže znamenať mozgové krvácanie. Symptomatológia je pomerne výrazná a je sprevádzaná vracaním, bolesťou hlavy. Je tu pocit ospalosti a únavy.
 • S06.2 Difúzne poškodenie mozgu Najbežnejší typ traumatického poranenia mozgu, často spôsobený dopravnou nehodou.

záver

Mozog je najdôležitejším orgánom ľudského tela, ktorý by mal byť chránený všetkými možnými spôsobmi. Vyššie uvádzame informácie o kódoch ICD 10 (medzinárodná klasifikácia chorôb desiatej revízie), ktoré vám pomôžu pri porozumení zdravotnej dokumentácie vrátane diagnóz.

Kontúzia mozgu - popis, príznaky (príznaky), diagnostika, liečba.

Stručný opis

Kontúzia mozgu (kontúzia mozgu) - TBI, charakterizované fokálnym makroštrukturálnym poškodením mozgovej substancie rôznej závažnosti. Diagnostikované v prípadoch, keď mozgové symptómy dopĺňajú príznaky fokálneho poškodenia mozgu.

Kód medzinárodnej klasifikácie chorôb MKN-10:

 • S06 Intrakraniálne poškodenie

Patomorfologija • Zmeny v ohnisku zranenia •• znehodnocovanie (drvenie) melkotochechnye látku •• krvácanie do mozgu (v dôsledku prasknutia cievy pod vplyvom mechanických faktorov) v mozgovom parenchýme mozgu perifokální edému •• • traumatické subarachnoidálne krvácanie výsledný nespojitosti Pial cievy • fraktúra lebky • Zlomeniny kostí lebky bez kompresie (lineárne a rozdrvené) •• Zlomeniny kostí lebky (s prasknutím membrán) - výdych mozgovomiechového moku nosom (rinorea) alebo n Vonkajší sluchový kanál (otorea) •• Depresívne zlomeniny - kompresia mozgu • • Zlomeniny kostí lebečnej klenby - tvorba intrakraniálnych hematómov, kompresia mozgu.

Príznaky (príznaky)

Klinický obraz

• Mierna kontúzia mozgu •• Strata vedomia (od niekoľkých minút do jednej hodiny) •• Po opätovnom nadobudnutí vedomia, sťažnosti na bolesť hlavy, závraty, nevoľnosť, vracanie (niekedy opakované) •• Retro a anterográdna amnézia •• Vitálne funkcie nie sú poškodené • Mierne neurologické symptómy ustúpia 2–3 týždne po traume: nystagmus, mierna anizocoria, príznaky pyramidálnej insuficiencie (najjednoduchší stupeň dysfunkcie pyramidálnej dráhy bez svalovej slabosti je anisoreflexia, patologické reflexy), meningeálne symptómy • Možné zlomeniny kraniálnej klenby a subarachnoidného krvácania.

• Mierna kontaminácia mozgu •• Strata vedomia trvajúca niekoľko desiatok minút až niekoľkých hodín •• Intrakraniálna hypertenzia: silná bolesť hlavy, opakované vracanie •• Duševné poruchy - psychomotorická agitácia, znížené kritické schopnosti •• Prechodné poruchy vitálnych funkcií (bradykardia alebo tachykardia, zvýšený krvný tlak, tachypnoe) •• Závažný meningálny syndróm • Významné časové obdobie amnézie •• Ťažké fokálne príznaky poškodených funkcií mozgové hemisféry (paréza, paralýza, afázia atď.) •• Lineárne zlomeniny kostí koruny a spodnej časti lebky, subarachnoidné krvácanie.

• Ťažká kontúzia mozgu •• Strata vedomia trvajúca od niekoľkých hodín do niekoľkých týždňov •• Dominujú hlavné príznaky neurologických príznakov (poruchy dýchacích a vazomotorických centier) •• Fokálne symptómy sa pomaly znižujú, často hrubé reziduálne účinky •• Charakteristické lineárne zlomeniny kostí a klenby základňa lebky, ako aj masívne subarachnoidné krvácanie.

diagnostika

Diagnóza • Lumbálna punkcia - erytrocyty v mozgovomiechovom moku • Konečná diagnóza je založená na výsledkoch rádiografie lebky v predných a laterálnych projekciách (prítomnosť poškodenia kostí), CT a MRI.

liečba

LIEČBA

Konzervatívna liečba - hlavná metóda • Povinná hospitalizácia, lôžko • Diéta. Keď je v bezvedomí - parenterálna výživa, s poloprirodzeným stavom - diéta číslo 0 • Udržiavanie vitálnych funkcií, ak je to potrebné - resuscitačné opatrenia • Liečba edému mozgu - viď edém mozgu • Analgetiká, ak je to potrebné • na kŕče - antikonvulzíva (karbamazepín) • motorická úzkosť - chlórpromazín 50 mg IM / m, haloperidol 2 - 5 mg IM / m • S otvorenými TBI, širokospektrálnymi antibiotikami • Prostriedky na zlepšenie cirkulácie mozgu a metabolizmu, nootro pni znamená (dimefosfón, nicergolín, piracetam, reopolyglukín, pentoxifylín, aminalon, pyritinol, cerebrolysín) • inhibítory proteáz (aprotinín).

Chirurgická liečba je indikovaná na kontúziu mozgu s drvením jeho tkaniva (najčastejšie sa vyskytuje v oblasti pólov frontálneho a temporálneho laloku). Podstata operácie: osteoplastická trepanácia a lúhovanie mozgového detritu prúdom 0,9% chloridu sodného, ​​zastavenie krvácania.

ICD-10 • S06 Intrakraniálne poškodenie

Kontúzia mozgu

Záver šifry - kontúzia mozgu podľa ICD 10 je zoznam poranení, kde sú popísané hlavné prípady týkajúce sa poškodenia tkaniva rôznej závažnosti, mnohých komplikácií, následkov.

popis

ICD 10 mozgová kontúzia - intrakraniálne poranenia v rámci S-kódu - otvorené alebo uzavreté poranenie hlavy s poškodením vnútorných štruktúr. Ide o léziu látkových membrán, sprevádzanú fokálnou nekrózou nervových tkanív.

Modlitba sa môže vyskytnúť v akejkoľvek oblasti hlavy, ale častejšie sú postihnuté čelné, temporálne a okcipitálne laloky.

S porážkou je oblasť s vysokým krvným tlakom. V tejto oblasti sú obe obehové siete a nervové štruktúry zničené. Výsledkom je, že v protiľahlej časti je plocha odolná voči nárazom so zníženým tlakom s príslušným poškodením. Zmena tlaku vyvoláva vznik rôznych hemalopov bodového charakteru. Odtrhnuté a neporušené oddelenia. Volané opuchy a opuchy, krv zásobovanie tkanív je narušená.

Povrchové cerebrálne laloky počas poranenia sú vytesnené a tie hlboké nie sú pohyblivé, čo vedie k zmene prenosu nervových impulzov. Z rovnakého dôvodu dochádza k porušeniu cirkulácie mozgovomiechového moku.

Príznaky a znaky

Diagnostikovaná mozgovou kontúziou poskytuje ICD široký obraz vzoru bolesti. Zmena znakov a prejavov závisí od povahy a stupňa poškodenia.
Najčastejšie:

 • Strata vedomia;
 • Výrazná bolesť v hlave;
 • závraty;
 • ospalosť;
 • Emocionálne, mentálne zmeny;
 • Nauzea, nutkanie na zvracanie;
 • Amnézia rôzneho trvania;
 • Pomalé reakcie;
 • Posun indikátorov krvného tlaku;
 • Rýchle dýchanie, búšenie srdca;
 • Zvýšená telesná teplota;
 • Porucha reakcií nervového systému;
 • Opuch, krvácanie, deštrukcia mozgového tkaniva.
 • Zlomeniny prednej časti hlavy, oblúkov a kostí lebky;
 • Poškodenie kože;
 • Subdurálne hematómy, podliatiny.

Stupne závažnosti

Medzinárodná klasifikácia chorôb (mcb-10) delí poranenia mozgového mozgu na tri typy:

 1. Ľahké - je obzvlášť bežné u dospelých a detí. Je charakterizovaná ako uzavreté kraniocerebrálne poranenie, poranenie chlpatého krytu s malými zmenami v reflexných indikátoroch. Existuje jasnosť vedomia, norma v dýchacej a motorickej aktivite;
 2. Médium - má väčšiu závažnosť príznakov, je sprevádzané všeobecnými poruchami mozgu, so zmenami vedomia, srdcovou funkciou, centrálnym nervovým systémom, vitalita sa nemení;
 3. Závažný - najzávažnejší typ s jasnou neurologickou nedostatočnosťou v mozgovej činnosti, čo vedie k najväčším následkom. Vedomie chýba viac ako šesť hodín, reakcia žiakov sa výrazne znižuje. Neadekvátna pomoc obeti vedie k invalidite, smrti.

diagnostika

Výskum sa uskutočňuje v niekoľkých fázach:

 • Analýza neurologického stavu, klasifikácia na základe histórie, sťažnosti, externé vyšetrenie;
 • Krv pre biochemické parametre;
 • Vyhodnotenie stavu mozgových štruktúr pomocou röntgenového vyšetrenia (fraktúry, trhliny), neurosonografie (zmena intrakraniálneho tlaku), USDG (na patológiu cievnej siete), EEG (na funkčnosť kmeňového systému), EMG (aktivita neuromuskulárnej synapsie), MRI (foci poškodenia tkaniva).

liečba

Terapia chorobného stavu mäkkých štruktúr mozgu závisí od stupňa poškodenia. Ľahké a stredné poranenia podliehajú konzervatívnej technike:

 • Plný odpočinok, v prípade potreby hospitalizácia;
 • strava;
 • Analgetiká, antispasmodiká, antikonvulzíva;
 • Prípravky na normalizáciu krvného zásobovania a metabolizmu;
 • Liečba edému mozgu;
 • Resuscitácia.

V ťažkých prípadoch sa uskutočňuje trepanácia.

účinky

Výsledkom kontúzie mozgu u detí aj dospelých je posttraumatická encefalopatia. Sprevádza:

 • Znížená pozornosť, pamäť, mentálne schopnosti;
 • Bolesť hlavy;
 • Poruchy spánku;
 • Nestabilita emocionálneho stavu.

V prípade vážnych poranení, krvného obehu, zmeny mozgovomiechového moku a mozgovomiechového moku, čo spôsobuje príznaky hydrocefalus.

Autor článku: Lekár neurológ najvyššej kategórie Shenyuk Tatyana Mikhailovna.