Organické poškodenie mozgu u symptómov detí

Migréna

Takáto diagnóza je dnes veľmi bežná. Organické poškodenie mozgu sa považuje za kombináciu rôznych abnormalít, ktoré sa nachádzajú v oblasti mozgu. Choroba má úplne inú patológiu a iný typ poškodenia. Prítomnosť tohto ochorenia však poukazuje na rozvinutú alebo vrodenú menejcennosť mozgového tkaniva.

Choroba má dlhý zoznam príznakov, ale keďže je považovaná za léziu centrálneho nervového systému, prejavuje sa hlavne vo forme sluchu, reči, pamäte, inteligencie a iných vitálnych funkcií mozgu. Prečítajte si viac o zmenách mozgu.

Rozsah poškodenia priamo ovplyvňuje stupeň prejavu ochorenia. Organické poškodenie mozgu má niekoľko podtypov.

Čo je organická vaskulárna lézia u dospelých a detí?

Ako je uvedené vyššie, ochorenie sa týka poškodenia centrálneho nervového systému, ktorého hlavnou časťou je ľudský mozog, a preto sa týka neurologických a vaskulárnych patológií. Pre viac informácií o neurologických ochoreniach u detí si prečítajte podobný článok.

Cievne organické lézie zahŕňajú takéto ochorenia:

 • Ischemická cievna mozgová príhoda sa objavuje v dôsledku vývoja aterosklerózy. Kvôli negatívnym účinkom plakov na zásobovaciu nádobu vznikajú problémy s príjmom živín a potrebným množstvom kyslíka do mozgu. V dôsledku toho sa objavuje aktívne sa vyvíjajúce ischemické zameranie;
 • Hemoragická mŕtvica - je ruptúra ​​zväčšeného lúmenu steny tepny mozgu alebo objavenie sa krvných hematómov;
 • Vaskulárna demencia je rozdelená na mozgovú a mŕtvicu. Mŕtvica demencie sa vyskytuje po cievnej mozgovej príhode alebo niekoľko srdcových infarktov postihujúcich telo. Vaskulárna demencia a všetky jej podtypy sú charakterizované abnormalitami v centrálnom obehovom systéme;
 • Dyscirkulačná encefalopatia sa tiež vyskytuje ako výsledok vývoja malých mozgových nádorov. Počas nedostatku kyslíka dochádza k aktívnemu vývojovému procesu, ktorý sa nazýva hypoxia. V dôsledku vystavenia chemickým prvkom centrálneho nervového systému sa môžu vyskytnúť vrecká. Tiež nie sú vylúčené genetické predispozície, dedičnosť a vystavenie ionizujúcim lúčom, ktoré napríklad vytvárajú mobilné telefóny;
 • Chronická ischemická choroba mozgu získava hybnosť, keď sa objaví arteriálna hypertenzia a aterosklerotické lézie. Tiež to môže spôsobiť mnoho ďalších dráždivých látok: diabetes mellitus, trombóza, embólia, poranenia mozgu, ochorenia obehového systému, arytmia a mnoho ďalších cievnych ochorení.

Vyvoláva celkom logickú otázku, čo to môže byť spôsobené u detí?

Túto skutočnosť ovplyvňujú nasledujúce faktory:

 • Príslušné choroby matky dieťaťa počas tehotenstva;
 • Používanie škodlivých látok matkou (tabak, alkohol a chemikálie);
 • Závada tehotenstva (rôzne odchýlky od normy);
 • Problém porodu (cisársky rez, trauma pri pôrode atď.).

Zvyšková organická lézia

V podstate to nie je ako pokročilá lézia, ale ako reziduum v dôsledku porúch mozgu alebo poranení pri narodení. Odborníci pripisujú toto porušenie neurologickému typu.

Dôvody jej vývoja môžu byť:

 • zlá ekológia;
 • predávkovanie nebezpečnými drogami;
 • škodlivé potravinové doplnky;
 • podvýživa.

V prípade reziduálneho poškodenia sa to nedá nazvať vývoj, pretože sa na základe svojho pôvodu prejavuje hlavne u dojčiat a detí. A tu je faktorom zničenia choroby čas, alebo skôr vek.

Tento typ lézie sa nevyvíja s časom, ale naopak. To je spôsobené tým, že s vekom rastúci človek dostane viac kompenzačných možností. Preto mnohí ľudia, ktorí boli v detstve alebo adolescencii trápení takouto patológiou, ich v dospelosti nesledujú.

Včasná organická lézia

V jazyku lekárov sa označuje skratkou centrálneho nervového systému. Vo väčšine prípadov je takáto diagnóza veľmi impozantná. Takáto lézia je proces deštrukcie a smrti nervových buniek mozgu v dôsledku rôznych nepriaznivých účinkov rôznych faktorov na ňu.

Takéto účinky môžu mať hypoxiu alebo akúkoľvek infekciu.

Za týchto podmienok to môže nastať:

 • počas pôrodu;
 • v prvých dňoch po narodení;
 • s prenatálnym vývojom.

V najlepších prípadoch, po takýchto poruchách, to môže viesť k nedostatočnej zrelosti mozgových štruktúr.

V dospelosti sa prejavuje ako:

 • Mozgová obrna. Ďalšie informácie o príčinách mozgovej obrny.
 • poruchy reči;
 • nedostatok inteligencie a iné podobné chyby.

Medzi všetkými typmi lézií sú najzávažnejšie ochorenia centrálneho nervového systému, ktoré si vyhradzujú najzávažnejšie a niekedy nezvratné následky.

Perinatálna organická lézia

Existuje niekoľko dôvodov, ktoré môžu vzniknúť v maternici alebo v materskom období a môžu negatívne ovplyvniť nervový systém mozgu dieťaťa. Môže k tomu dôjsť z vnútorných aj vonkajších vplyvov. Napríklad ten istý nedostatok kyslíka pre plod môže robiť s nezvratnosťou jeho následkov.

Okrem tohto výsledku môže dôjsť k:

 • skoré prerušenie placenty zo škrupiny plodu;
 • dlhé trvanie rodu;
 • znížiť tón maternice matky.

Typicky takéto zlyhanie vedie dieťa k problémom duševného zdravia v ranom veku.

Ide o:

 • Až 7 rokov:
 1. Neskorý rozvoj rečových zručností;
 2. Výkyvy nálad;
 3. Inhibícia pohybu;
 4. Nepretržitá slabosť;
 5. Nedostatok koníčkov;
 • Po 7 rokoch:
 1. Emocionálna inkontinencia;
 2. Znížená mentálna kapacita;
 3. Sexuálne problémy;
 4. Nestabilná nálada.

Požiadajte lekára o vašu situáciu

Príčiny a príznaky

Takže po zozbieraní všetkých informácií v jednom súbore môžeme urobiť jasný záver, že hlavné a často sa vyskytujúce v lekárskej praxi sú príčiny vzniku organického poškodenia mozgu:

 • Porucha mozgu;
 • Poranenia hlavy otvorené alebo zatvorené;
 • Vstup do infekčného ochorenia;
 • Alkohol, tabak a drogová závislosť;
 • Ischemické mŕtvice, ložiská v mozgu a iné vaskulárne ochorenia;
 • Neurologické ochorenia (skleróza multiplex, Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba).

Na identifikáciu takejto choroby môže byť niekoľko štandardných funkcií. Je potrebné pripomenúť, že v závislosti od veľkosti problému tieto znaky môžu zmeniť ich silu, proces nárazu a jeho typ.

Takéto príznaky sú prvými ohlasovateľmi prejavu organickej lézie:

 • bolesti hlavy;
 • Perzistentná nevoľnosť a zvracanie;
 • kvapky krvného tlaku;
 • Vizuálne chyby;
 • Epileptické záchvaty;
 • Zvýšený intrakraniálny tlak;
 • kŕče;
 • Strata vedomia;

Existujú aj fokálne príznaky, ktoré sa objavujú v závislosti od umiestnenia lézie:

 1. Keď je poškodená oblasť čela, objavia sa duševné poruchy, oslabenie svalov, ktoré sú zodpovedné za pohyb očí, kŕče, strata schopnosti vyslovovať slová;
 2. Keď je krk poškodený, dochádza ku krátkodobej strate zraku, zhoršenej motorickej koordinácii, záchvatom, kŕčom a vzniku vizuálnych halucinácií;
 3. Poškodenie chrámov je spojené so stratou sluchu, epilepsiou temporálneho laloku, stratou schopnosti rozlišovať zvuky, nestabilným emocionálnym stavom;
 4. Poškodenie oblasti temechky vedie k kŕčom, porušeniu všetkých typov citlivosti, strate schopnosti písať, čítať a počítať;

Aj v nasledujúcich štádiách sa ochorenie môže prejaviť podľa typu svojho typu lézie. To môže byť príznakom akéhokoľvek relevantného ochorenia. V každom prípade takéto ochorenia vyžadujú zásah špecializovaného lekára, ktorý môže kompetentne stanoviť diagnózu a predpísať priebeh liečby.

Diagnóza

Toto ochorenie už dlho začalo. A preto bol pozorovaný a študovaný mnoho desaťročí.

Na diagnostiku sa doteraz používa niekoľko metód:

 • electroencephalography;
 • Raoentsefalografiya;
 • Ultrazvuková diagnostika;
 • MRI mozgu.

Okrem toho sa vykonáva kompletné vyšetrenie pacienta rôznymi lekármi (neurológ, logopéd, psychiater, defektológ).

Diagnóza poskytne maximálne informácie o poškodených oblastiach. Stupeň vývoja, veľkosť, typ porušenia.

Liečba liekmi

Organické - ochorenie so zvýšenou závažnosťou. Preto nie je ľahké s ním zaobchádzať nejaký čas. Jeho vyhladenie sa v podstate uskutočňuje medicínsky.

Na tento účel používajte lieky, ktoré:

 • zvýšenie aktivity mozgu (Cerebrolysin);
 • vaskulárne lieky (pentoxifylín);
 • Prípravky na korekciu duševných porúch (pyracity, citikolín).

Okrem týchto liekov, lieky môžu byť predpísané na odstránenie príznakov: prášky na spanie na obnovenie spánku (fenobarbital), rovnako ako tranquilizers a antidepresíva.

Počas liečby detí má zmysel používať psychoterapiu. S deťmi bude užitočné držať všetky druhy psychologických aktivít a dokonca aj hypnózy.

účinky

Každý vie, že naše telo vďaka mozgu vykonáva všetky druhy funkcií. Je celkom prirodzené, že ak sú v mozgu nejaké poruchy, ovplyvní to prácu iných orgánov a funkčné schopnosti osoby.

epilepsie

Nanešťastie, mŕtve bunky nie sú obnovené, čo vedie k ireverzibilite ochorenia a môžu existovať defekty v liečbe. Napríklad pri významnom počte mŕtvych ľudských neurónov môžu nasledovať epileptické záchvaty. Ich frekvencia a sila prejavu bude závisieť od toho, ako ďaleko prešla organická hmota.

Psychická retardácia

Mentálna retardácia sa vzťahuje na stupeň prejavu dôsledkov, ktoré stoja medzi hrubým porušením a chybami, ktoré nie sú nebezpečné pre život. V každom prípade osoba s takýmito následkami potrebuje neustálu starostlivosť.

Presnejšie povedané, nasledujúce faktory ovplyvňujú účinky organického poškodenia mozgu:

 • Lokalizácia lézie (lokalizácia);
 • Typ funkčnosti mŕtvych neurónov;
 • Počet mŕtvych neurónov (objem lézie);
 • Príčiny porážky;
 • Vek pacienta;
 • Presnosť a rýchlosť diagnózy;
 • Správne stanovený priebeh liečby;

Zvyškové organické poškodenie mozgu

Mozog je komplexný, ale zároveň mimoriadne dôležitý orgán ľudského tela. Možné patologické stavy, ktoré sa vyskytujú v jeho štruktúrach, sa prejavujú prostredníctvom rôznych neurologických porúch, často v dôsledku závažných ochorení mozgu, človek sa stane invalidným po zvyšok svojho života alebo zomrie, pretože negatívne procesy sú zvyčajne nevratné.

Mnohí vedci teraz hovoria, že vznik nových technológií je novou érou v medicíne, pretože v skutočnosti už prešiel radom úspešných transplantácií umelých orgánov človeku. Nie je možné umelo obnoviť mozog, berúc do úvahy vývoj ľudstva, je príliš ťažké, dokonca aj pre skúsených vedeckých expertov, aby mali svoju štruktúru. Preto je veľmi dôležité udržiavať zdravé bunky a mozgové tkanivo, čo môže byť kľúčom k dobrému zdraviu a dlhovekosti, pretože mnohé procesy v tele sú riadené a kontrolované centrálnym nervovým systémom, ktorý je vedený mozgom.

Dnes medicína odhalila mnohé nebezpečenstvá, ktoré môžu ovplyvniť mozog. Medzi nimi sú:

 1. infekčné lézie;
 2. poškodenie mozgu organickej povahy;
 3. vaskulárne ochorenia v mozgových štruktúrach;
 4. otrava mozgu rôznymi chemickými a narkotickými látkami a biologickými zlúčeninami;
 5. poranenia hlavy;
 6. benígnych a malígnych nádorov a cyst, inými slovami, cudzích telies v štruktúre mozgu.

Každé z týchto nebezpečenstiev pre mozog vzniká v dôsledku špecifického súboru príčin a rizikových faktorov, ale často nie je možné predpovedať ochorenie, pretože to môže byť spôsobené genetickou predispozíciou alebo zlyhaním génu, inými slovami, génovými mutáciami.

Vzhľadom na to, že mozog je v centre všetkých endokrinných procesov, procesov realizácie jeho činnosti zmyslovými orgánmi, pohybového aparátu, srdcového tepu a prietoku krvi, je ľahké predpovedať, že ochorenie nervového systému negatívne ovplyvňuje celkový stav tela a nielen fyziologické ale aj morálne a emocionálne.

Odrody ochorenia

Organické mozgové lézie sú zvyčajne ľahko detegovateľné niektorými postupmi, ako je magnetická rezonancia alebo počítačová tomografia, neuroimaging, elektroencefalografia. Ich zvláštnosť spočíva vo viditeľných léziách určitých oblastí mozgu, veľmi často je lézia frontálneho laloku, časových oblastí. Organické lézie sú cudzie teliesky prítomné v štruktúre mozgu a problémy s krvnými cievami a všeobecným stavom krvného obehu.

Takže medicína rozlišuje niekoľko typov organických lézií centrálneho nervového systému a mozgu:

 1. vaskulárne lézie - vyskytujú sa najčastejšie pri ochoreniach ako je ateroskleróza, Alzheimerova choroba, kardiovaskulárne ochorenia, lokalizované v iných oblastiach tela, osteochondróze chrbtice. V mnohých prípadoch je mozog ovplyvnený stláčaním alebo poškodením krvných ciev, porušením rýchlosti a rytmu krvného obehu, stavom hypoxie - hladovaním kyslíka v mozgu;
 2. chemická intoxikácia, omamné látky, alkoholické nápoje. V prípade otravy sú postihnuté jednotlivé mozgové tkanivá a bunky lokalizované v určitej oblasti. Postihnutá oblasť sa môže zväčšiť, veľmi často otrava vedie k rýchlej demencii, iným patologickým stavom nervového systému, čo dokazujú vonkajšie príznaky neurologických porúch tela;
 3. cudzie telesá - malígne alebo benígne nádory, ktoré sú schopné rásť vo veľkosti, čo prispieva k porážke mozgového tkaniva, stláčaniu ciev.

Tak sú všetky typy organického poškodenia mozgu úzko prepojené - jeden druh môže v budúcnosti spôsobiť iné známky poškodenia a poškodenia. To je dôvod, prečo lekári odporúčajú, aby boli pravidelne monitorovaní na klinike, pretože choroba, zistená v ranom štádiu, samozrejme poskytuje veľké šance na záchranu.

Samostatne, medicína prideľuje reziduálne organické poškodenie mozgu a centrálneho nervového systému, ktorý absorboval príznaky a príčiny všetkých troch vyššie uvedených typov.

rysy

Hlavným znakom reziduálne organického poškodenia mozgu je, že je reziduálny po štrukturálnom poškodení mozgu a nervových tkanív. Takáto lézia je hlavne inherentná novorodencom a je ohrozená siedmy deň po narodení. Celá vec v patologických prenatálnych procesoch, ku ktorým došlo v perinatálnom období. To sa deje nasledovne: v akomkoľvek štádiu vývoja plodu, z nejakého dôvodu, je ovplyvnená určitá lokálna oblasť mozgu, ktorá po narodení novorodenca vedie k neurologickým poruchám a iným patológiám.

Je potrebné vedieť, že aj najmenšie miesto poškodenia môže vyvolať rôzne organizmové anomálie vo všetkých vnútorných systémoch. To je dôvod, prečo termín zvyškové organické poškodenie mozgu lekári nepoužívajú ako názov choroby. Táto koncepcia je veľmi všeobecná, ktorá zahŕňa množstvo možných patológií, nebezpečných symptómov a ich vývoj.

Napriek tomu, že najčastejšie reziduálne organické lézie centrálneho nervového systému a mozgu postihujú novorodencov, existuje pravdepodobnosť ochorenia u dospelých. Napríklad poškodenie frontálnych lalokov alebo bielej hmoty v dôsledku otravy, minulých vírusových ochorení, zápalových procesov.

Symptomatológia reziduálnej organickej lézie u dospelých aj detí závisí od stupňa ochorenia, pretože každý prvok v tomto orgáne je zodpovedný za určitý súbor telesných funkcií, resp. Čím viac oblastí trpí, tým jasnejšie budú rôzne nebezpečné znaky.

Príčiny pôvodu

Medicína identifikuje štyri typy perinatálnych patológií, ktoré zvyšujú riziko pre dieťa v dôsledku možného výskytu reziduálne organického poškodenia mozgu a centrálneho nervového systému, ktorý sa môže prejaviť bezprostredne po narodení. Patrí medzi ne:

 1. traumatické;
 2. hypoxia;
 3. dismetabolic;
 4. vírusovej.

Traumatická povaha perinatálnej patológie je spôsobená pádom tehotnej ženy, úderom do brucha. Dieťa tak môže pociťovať vrodené poranenie mozgu spojené s mechanickým stresom. Preto sa tehotným matkám odporúča, aby boli pri vedení vozidla opatrní, aby zostali doma počas zlého počasia, najmä v ľadových podmienkach, aby eliminovali maximálne riziko vonkajších vplyvov na dieťa.

Hypoxické poškodenie môže byť spôsobené individuálnymi patológiami matky alebo jej zlými návykmi, najmä fajčením, pitím alkoholu. V tomto prípade dieťa v maternici zažíva nedostatok kyslíka a dokonca aj krátkodobý stav hypoxie môže spôsobiť ireverzibilné poruchy v mozgových štruktúrach, pretože nervový systém aj mozog plodu sú stále len vo fáze ich tvorby.

Dysmetabolický charakter organického poškodenia mozgu je dôsledkom zlyhania endokrinného systému v tele nastávajúcej matky. Metabolické poruchy priamo súvisia s hypoxiou - plod vo vývojovom štádiu začína prijímať menej živín, čo negatívne ovplyvňuje stav mozgu.

Nakoniec, vírusová alebo infekčná povaha lézie nie je nič iné ako existujúce alebo silne prenášané infekcie a vírusy budúcej matky. Zahŕňa tiež vnútromaternicové infekcie, ktoré vstupujú do ženy cez vagínu a pôsobia priamo na telo dieťaťa počas perinatálneho obdobia.

Rizikové faktory, ktoré môžu spôsobiť pôvodne organického poškodenia centrálneho nervového systému a mozgu, zahŕňajú: t

 1. zlyhanie génu, génové mutácie;
 2. genetická predispozícia;
 3. vplyv kvality životného prostredia. Patrí medzi ne možné znečistenie ovzdušia chemikáliami a toxínmi, radiačná expozícia nad normou, škodlivé emisie z automobilov, znížené hladiny kyslíka vo vzduchu, všeobecne zlá a zničená ekológia;
 4. toxická a chemická intoxikácia parami, plynmi, alkoholom, drogami, inými zlúčeninami, vrátane jednotlivých liekov;
 5. patológie tehotenstva, napríklad príliš skorý pôrod, abnormality pupočníkovej šnúry, krvácanie;
 6. infekcie a vírusy, ktoré sa vyskytli počas tehotenstva alebo v minulosti;
 7. oslabená imunita ženy;
 8. nevyvážená zlá výživa, nedostatok bielkovín, vitamínov všetkých skupín, minerály (vápnik, draslík, horčík), vláknina. V štádiu tehotenstva sú zakázané akékoľvek diéty, výživa by mala byť dávkovaná, nie nevyhnutne režim, hlavná vec je, že všetky potrebné látky by mali byť prijímané do tela matky. Napokon je potrebné pripomenúť, že pri prijímaní jedla sa matka už nielen živí, ale aj dieťaťom;
 9. samotné patologické stavy generického procesu - buď rýchla alebo príliš dlhá práca;
 10. chronické materinské ochorenia spojené najmä s poškodením nervového systému, endokrinnými procesmi, kardiovaskulárnymi ochoreniami;
 11. časté stresy vo fáze tehotenstva, mentálna a emocionálna nestabilita budúcej matky.

príznaky

Ako už bolo spomenuté, u detí sú príznaky reziduálne organickej lézie pozorované bezprostredne po narodení, niektoré menej jasne, iné viac, ale to nemení podstatu. Lekár môže okamžite podozrenie na určité neurologické problémy, napríklad triaška končatín, neustály plač a úzkosť, oneskorenie určitých pohybov, nezdravé výrazy tváre a poruchy tonusu.

U dospelých pacientov sa príznaky objavujú v rovnakom poradí, len na inej úrovni, to znamená jasnejšie.

Ak má lekár podozrenie, že dieťa má možné neurologické problémy, môže okamžite poslať matku s novorodencom na neuroimaging, neurosonografiu alebo v extrémnych prípadoch mozgovú MRI.

Klinický obraz reziduálneho organického poškodenia mozgu a centrálneho nervového systému sú nasledovné:

 1. vonkajšie mentálne poruchy - únava, nálada, neustály plač, úzkosť, úzkosť;
 2. pomerne rýchle vyčerpanie tela, to sa prejavuje nielen jedením dieťaťa, ale aj jeho hmotnosťou - namiesto toho, aby sa pribúdali na váhe, niektorí novorodenci zastavia svoj rozvoj;
 3. mentálna nestabilita, nezdravé správanie vo vzťahu k sebe a ostatným - platí nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Človek sa môže začať ublížiť, tiež sa správa nevhodným spôsobom vo vzťahu k tým, ktorí sú okolo neho, pričom sa proti nim stavia veľmi agresívnym spôsobom;
 4. chýbajúce zmýšľanie, závažné poškodenie pozornosti, nedostatok vytrvalosti, niekedy zvýšená aktivita končatín;
 5. apatia, ľahostajnosť ku všetkému, čo sa deje;
 6. encefalopatia;
 7. bolesti hlavy a závraty - najmä ak je ovplyvnený frontálny lalok mozgu;
 8. mentálne a emocionálne poruchy - stres, podráždenosť;
 9. nespavosť, úzkosť, dokonca aj v noci;
 10. narušenie zrakových a sluchových orgánov - najmä s poškodením mozgového kmeňa;
 11. nedostatok koordinácie pohybov - s porušovaním pravidiel v mozočku.

diagnostika

Organické lézie sa dajú ľahko zistiť pomocou technologicky vyspelých postupov, ako je napríklad magnetická rezonancia, elektroencefalografia a neurosonografia. Postihnuté oblasti sa zvyčajne zobrazujú na obrázkoch, preto lekár, ktorý si všimol postihnutú oblasť, začne svoju predpoveď z toho, za čo je zodpovedná miestna oblasť. Napríklad v prípade kmeňovej lézie trpia niektoré funkcie, zatiaľ čo v porážke mozgovej kôry, iní.

Je dôležité pochopiť, že účinnosť liečby osoby závisí od kvality diagnózy.

liečba

Liečba organického poškodenia mozgu zahŕňa dlhý proces, takže príbuzní chorého dospelého alebo batoľa musia s ním tráviť viac času, starať sa o neho, prípadne vydržať jeho antiku, negatívne mentálne stavy.

Pri včasnej detekcii lézií a správnej terapii sa prognóza postupne zlepšuje.

Ak hovoríme o protidrogovej liečbe, potom musíte užívať sedatíva, nootropiká a vitamíny.

Tiež by sme nemali zanedbávať fyzioterapiu, liečebné kúpele, masáže.

Autor článku: Lekár neurológ najvyššej kategórie Shenyuk Tatyana Mikhailovna.